Nông dân thêm cơ hội làm giàu (04/06/2019)

Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (NHCSXH) đã triển khai đồng bộ các chương trình cho vay, đa dạng kênh dẫn vốn, nâng hạn mức tín dụng để người dân trên địa bàn dễ tiếp cận vốn vay, vươn lên làm giàu, hạn chế nạn cho vay nặng lãi...
Ảnh đẹp Vĩnh Yên