Nặng lòng với thương bệnh binh và gia đình chính sách (29/07/2019)

Trong hội nghị tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”...
Ảnh đẹp Vĩnh Yên