Phường Tích Sơn: Chú trọng công tác đầu tư xây dựng cơ bản (17/03/2021)

Xác định rõ công tác đầu tư xây dựng cơ bản là nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Những năm qua, phường Tích Sơn đã đầu tư quy hoạch, quản lý đô thị và xây dựng cơ sở vật chất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...
Ảnh đẹp Vĩnh Yên