Thành phố Vĩnh Yên, thực hiện tốt công tác đối với Người có công (22/11/2015)

Xác định chăm lo, thực hiện tốt chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với Người có công là tình cảm, trách nhiệm, sự tri ân thể hiện đạo lý truyền thống của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, “ Đền ơn đáp nghĩa”...
Ảnh đẹp Vĩnh Yên