Thành phố Vĩnh Yên vững tin trở thành đô thị loại 2 (27/11/2013)

Xác định được tầm quan trọng của vấn đề, với quyết tâm xây dựng Thành phố Vĩnh Yên hiện đại, là nơi hội tụ - phồn vinh, kể từ ngày tái lập tỉnh (1997), Vĩnh Yên đã duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, vững chắc...

Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo cơ sở năm 2014 (23/04/2014)

Sáng ngày 24/04/2014, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Thành phố đã phối hợp với Ban Tuyên giáo thành uỷ Vĩnh Yên tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cho 120 đồng chí là cán bộ làm công tác tuyên giáo, tuyên huấn ở cơ sở...
Ảnh đẹp Vĩnh Yên