Thư ngỏ của Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên (22/12/2014)

Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Vĩnh Yên trân trọng kính mời các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân thành phố Vĩnh Yên, cán bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, con em Vĩnh Yên đang công tác ở các vùng miền của tổ quốc và ở nước ngoài, các tổ chức, cơ quan hữu quan về dự Lễ công bố Vĩnh Yên lên đô thị loại II và kỷ niệm 115 năm thành lập Vĩnh Yên...
Ảnh đẹp Vĩnh Yên