Phường Đồng Tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế (24/03/2015)

Xác định phát triển thương mại- dịch vụ là ngành mũi nhọn trong phát triển kinh tế của địa phương, 5 năm qua, phường Đồng Tâm đã khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế chính sách cho các thành phần kinh tế...
Ảnh đẹp Vĩnh Yên