Thành phố Vĩnh Yên cơ bản đạt chuẩn đô thị loại II (12/02/2014)

Đối chiếu với các quy định của Chính phủ và Bộ Xây dựng, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cơ bản đã đạt các tiêu chuẩn của đô thị loại II với 86,98 điểm...
Ảnh đẹp Vĩnh Yên