Xã Định Trung: Đường về đích nông thôn mới còn nhiều khó khăn (01/04/2014)

Năm 2011, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên được chọn là 1 trong 20 xã điểm của tỉnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Theo lộ trình, hết năm 2013, Định Trung phải cán đích và đạt 19 tiêu chí...
Ảnh đẹp Vĩnh Yên