Thành phố Vĩnh Yên chủ động, tích cực phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa (18/07/2016)

Vụ mùa năm 2016, toàn thành phố có 1.150 ha lúa, với các giống lúa chủ lực như: HT1, Khang Dân, Lúa lai, nếp IR 325, Nếp 98… Hiện tại, toàn bộ diện tích lúa mùa đang trong giai đoạn đứng cái chuẩn bị làm đòng...
Ảnh đẹp Vĩnh Yên