UBND thành phố Vĩnh Yên chỉ đạo tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân trên địa bàn thành phố (18/01/2021)

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân trên địa bàn thành phố. UBND thành phố đã có văn bản chỉ đạo tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân trên địa bàn thành phố...

Cựu chiến binh Hoàng Trung Hiếu: Điển hình trong sản xuất, kinh doanh hiệu quả (21/12/2020)

Trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước xã Định Trung nói chung và phong trào “Cựu Chiến binh gương mẫu” của Hội CCB xã nói riêng đã phát huy hiệu quả, trở thành động lực quan trọng khơi dậy ý thức tự lực, vượt khó vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng...

Gỡ khó, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm (26/01/2021)

Năm 2020, tổng vốn kế hoạch đầu tư công thực hiện của tỉnh là gần 15.000 tỷ đồng. Đến hết ngày 31/12/2020, khối lượng giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh chỉ đạt 10.000 tỷ đồng (bằng 66% kế hoạch).
Ảnh đẹp Vĩnh Yên