Thành phố Vĩnh Yên vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa tập trung phát triển kinh tế (18/02/2020)

Thành phố đã triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc về phòng, chống dịch Covid-19, thành phố Vĩnh Yên đã tích cực, chủ động, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống, ngăn chặn không để dịch bệnh...

Người thầy tiên phong dạy học trực tuyến miễn phí giữa mùa dịch (25/02/2020)

Bên cạnh việc đồng hành cùng cán bộ, giáo viên thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường học theo chỉ đạo của các cấp, ngành, thầy giáo Đào Chí Mạnh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Ngọc (Vĩnh Yên) còn tích cực dạy học trực tuyến miễn phí cho học sinh, giúp các em ôn tập, củng cố kiến thức trong thời gian nghỉ học tạm thời để phòng, chống Covid-19...
Ảnh đẹp Vĩnh Yên