6 tháng đầu năm 2018, giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng phường Tích Sơn đạt 93,1 tỷ đồng (09/07/2018)

Xác định phát triển công nghiệp - xây dựng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngay từ đầu năm, Đảng ủy - HĐND - UBND phường Tích Sơn đã tích cực triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất...
Ảnh đẹp Vĩnh Yên