Đảng bộ phường Ngô Quyền thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình (07/12/2018)

Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Đảng bộ phường Ngô Quyền (Vĩnh Yên) đã tập trung chỉ đạo các chi bộ nghiêm túc thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình, chỉ rõ khuyết điểm, yếu kém, tập trung khắc phục và đạt được nhiều kết quả quan trọng...
Ảnh đẹp Vĩnh Yên