Tập huấn sử dụng phân bón Lâm Thao cho 60 hội viên nông dân (23/06/2017)

Trạm khuyến nông khuyến ngư thành phố phối hợp với UBND phường Đồng Tâm, Công ty Cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao tổ chức hội nghị hướng dẫn sử dụng phân bón Lâm Thao cho 60 hội viên ...

Nông dân thành phố Vĩnh Yên thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (10/05/2017)

Xác định phong trào“Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” là một trong những phong trào trọng tâm của hộ...
Ảnh đẹp Vĩnh Yên