Lịch công tác của thành phố Vĩnh Yên

Tuần trước Tuần thứ 8 năm 2020
(Từ ngày: 17/02/2020 - Đến ngày: 23/02/2020)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 17/02/2020
08h - Họp Thường trực Tỉnh ủyPhòng họp - Tỉnh ủyChủ tịch - Lương Văn Long
14h - Họp BCĐ thành phố về hướng dẫn thẩm quyền, trách nhiệm chống dịch cấp xãPhòng họp số 1Phó Chủ tịch - Lê Anh Tân
Thứ ba 18/02/2020
16h - Họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covd19 của tỉnhPhòng họp - UBND tỉnhChủ tịch - Lương Văn Long
Thứ tư 19/02/2020
08h - Họp BTV Tỉnh ủyPhòng họp - Tỉnh ủyChủ tịch - Lương Văn Long
14h - Họp giải quyết vướng mắc về BTGPMB dự án đường vành đai II thành phố Vĩnh YênPhòng họp số 2 - UBND thành phốPhó Chủ tịch - Trần Ngọc Hải
Thứ năm 20/02/2020
07h30 - 16h30Tiếp công dân định kỳBan tiếp công dân thành phốChủ tịch - Lương Văn Long
08h - Họp Thường trực Thành ủyPhòng họp Thường trực Thành ủyChủ tịch, các Phó Chủ tịch
13h30 - Họp BCH Đảng bộ thành phốPhòng họp BCH - Thành ủyChủ tịch, các Phó Chủ tịch
Thứ sáu 21/02/2020
Thứ bảy 22/02/2020
Chủ nhật 23/02/2020