Lịch công tác của thành phố Vĩnh Yên

Tuần trước Tuần thứ 21 năm 2019
(Từ ngày: 20/05/2019 - Đến ngày: 26/05/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 20/05/2019
Thứ ba 21/05/2019
Thứ tư 22/05/2019
Thứ năm 23/05/2019
Thứ sáu 24/05/2019
Thứ bảy 25/05/2019
Chủ nhật 26/05/2019