Lịch công tác của thành phố Vĩnh Yên

Tuần trước Tuần thứ 28 năm 2020
(Từ ngày: 06/07/2020 - Đến ngày: 12/07/2020)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 06/07/2020
07h - 17hLàm việc theo chương trìnhTrụ sở UBND thành phốChủ tịch và các Phó Chủ tịch
Thứ ba 07/07/2020
07h - 17hDự Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVITrung tâm Hội nghị tỉnhChủ tịch Lương Văn Long
Thứ tư 08/07/2020
Thứ năm 09/07/2020
Thứ sáu 10/07/2020
Thứ bảy 11/07/2020
Chủ nhật 12/07/2020