Lịch công tác của thành phố Vĩnh Yên

Tuần trước Tuần thứ 27 năm 2022
(Từ ngày: 27/06/2022 - Đến ngày: 03/07/2022)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 27/06/2022
Thứ ba 28/06/2022
Thứ tư 29/06/2022
Thứ năm 30/06/2022
Thứ sáu 01/07/2022
Thứ bảy 02/07/2022
Chủ nhật 03/07/2022