Lịch công tác của thành phố Vĩnh Yên

Tuần trước Tuần thứ 4 năm 2019
(Từ ngày: 21/01/2019 - Đến ngày: 27/01/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 21/01/2019
Thứ ba 22/01/2019
Thứ tư 23/01/2019
Thứ năm 24/01/2019
Thứ sáu 25/01/2019
Thứ bảy 26/01/2019
Chủ nhật 27/01/2019