Tăng cường kiểm tra hàng hóa thị trường dịp Trung thu