Gần 700 lượt cơ sở không đạt yêu cầu ATTP

23/01/2019

Năm 2018, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với lực lượng chức năng thành lập các đoàn liên ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra hơn 4.700 lượt cơ sở. Qua kiểm tra, tỷ lệ lượt cơ sở đạt yêu cầu về ATTP hơn 85%, không đạt yêu cầu về ATTP có 689 lượt cơ sở.

Thực hiện tiêu hủy một số sản phẩm không đảm bảo an toàn của 4 cơ sở; phạt tiền 97 cơ sở với tổng số tiền hơn 240 triệu đồng; cảnh cáo 18 cơ sở, nhắc nhở 565 cơ sở; tạm dừng hoạt động 5 cơ sở…

Các lỗi vi phạm chủ yếu do thiếu giấy xác nhận kiểm tra về ATTP; quảng cáo về thực phẩm khi chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung theo quy định; khu vực sản xuất không đảm bảo cách biệt nguồn ô nhiễm, không có đủ thiết bị, biện pháp phòng chống côn trùng và động vật gây hại; sử dụng dụng cụ thu gom rác không có nắp đậy; sử dụng người lao động không mang, mặc bảo hộ lao động theo quy định, sản xuất thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

VPO

Các tin đã đưa ngày: