Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2019

27/02/2019

Với mục tiêu kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm (ATTP) trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm trên địa bàn tỉnh; phát huy hiệu quả, chủ động trong việc bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập, ngày 24/1/2019, Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm ATTP năm 2019.

Các chỉ tiêu được đề ra trong kế hoạch là: 83% người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; người quản lý; người tiêu dùng được cập nhật kiến thức về ATTP. 100% cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm quy mô công nghiệp, doanh nghiệp, tập trung, quy mô trang trại có giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP; 90% cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến nông sản quy mô công nghiệp áp dụng quản lý chất lượng theo GAP, VietGAP, HACCP, GMP, GHP, ISO 22000...

Để đạt được các chỉ tiêu trên, các ngành, các cấp tổ chức chiến dịch tuyên truyền, kết hợp với vận động người sản xuất, kinh doanh ký cam kết bảo đảm ATTP với chính quyền địa phương;xuất bản tài liệu truyền thông về ATTP phù hợp với các nhóm đối tượng. Năm 2019, Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh tổ chức 3 đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành các cấp về ATTP.

Tăng cường tổ chức giám sát ô nhiễm thực phẩm thông qua hoạt động giám sát chủ động; thường xuyên lấy mẫu thực phẩm xét nghiệm đánh giá mức độ ô nhiễm để cảnh báo cho cơ quan quản lý, người sản xuất, người tiêu dùng; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức nghiệp vụ, chuyên môn, kỹ năng truyền thông cho cán bộ làm công tác ATTP; đăng tải, công bố công khai, kịp thời tên, hình ảnh các cơ sở vi phạm, các sản phẩm thực phẩm không đảm bảo chất lượng ATTP trên các phương tiện truyền thông...

Nguồn: VPO

Các tin đã đưa ngày: