Ban liên ngành về ATTP thành phố sẽ tổ chức 3 đợt kiểm tra liên ngành về ATTP

04/03/2019

Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, người quản lý, người sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng trong công tác bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm; đồng thời tuyên truyền phổ biến đến các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng các quy định của pháp luật về ATTP; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về ATTP . Ban chỉ đạo liên ngành ATTP thành phố Vĩnh Yên triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên năm 2019.

Tại kế hoạch đã yêu cầu các phòng, đơn vị liên quan của thành phố; UBND các xã, phường tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn. Triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATTP một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng: Đồng thời, lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật với công tác kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về an toàn thực phẩm. Cùng với đó, công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo ATTP từ thành phố tới xã, phường; triển khai liên tục 12/12 tháng và tập trung cao điểm các dịp Tháng hành động vì chất lượng an toàn thực phẩm để kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm về ATTP theo quy định của pháp luật.

 Theo kế hoạch, năm 2019 Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP thành phố tổ chức triển khai 03 đợt cao điểm  kiểm tra liên ngành về ATTP vào những tháng cao điểm; Dịp Tết Âm lịch - mùa Lễ hội Xuân 2019 (từ tháng 01đến tháng 3/2019);  Tháng hành động vì ATTP (từ ngày 15/4-15/5/2019); Dịp Tết Trung thu (tháng 9/2019).

T/h: Nguyệt Ánh

Các tin đã đưa ngày: