“Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”

29/03/2019

Đó là chủ đề của Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2019 sẽ được tổ chức từ ngày 15/4 - 15/5/2019 nhằm mục tiêu tăng cường công tác giáo dục, truyền thông, thông tin chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến ATTP; đề cao vai trò, trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về ATTP; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tăng cường giám sát, hậu kiểm; nêu cao vai trò của các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về ATTP của các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn, thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trong tháng hành động vì ATTP, ngoài hoạt động tuyên truyền bằng việc tổ chức các buổi tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, hội nghị, hội thảo; 3 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành cấp tỉnh sẽ được thành lập và thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra về ATTP tại 9 huyện, thành phố. Ban chỉ đạo liên ngành ATTP các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chức năng liên quan tại địa phương thành lập các đoàn thanh, kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra trên địa bàn quản lý.

 

Nguồn: VPO

Các tin đã đưa ngày: