Quy định về ghi mã số trên thẻ BHYT 11/07/2019

Hỏi: Quy định về ghi mã số trên thẻ BHYT?

Cách xác định thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục 14/06/2019

Hỏi: Cách xác định thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục

Đóng BHXH theo lương trong hợp đồng hay lương thực lĩnh? 12/06/2019

Hỏi: Theo quy định, mức đóng BHXH không được thấp hơn lương vùng là 3.710.000 đồng (vùng II). Ông A hỏi, mức đóng BHXH tháng 3/2019 của tôi được tính như thế nào? Có được tính theo tiền lương thực lĩnh không?

Làm thế nào để biết Công ty có đóng BHXH cho nhân viên? 22/05/2019

Hỏi: Hàng tháng công ty đều trừ tiền lương để đóng BHXH, BHYT, nhưng đến nay tôi vẫn không nhận được thẻ BHYT và sổ BHXH. Xin hỏi, công ty làm như vậy đúng hay sai? Có cách nào để biết công ty có đóng BHXH, BHYT hay không?

Quyết định tuyển dụng có cần ghi thời gian hưởng phụ cấp thâm niên? 20/03/2019

Hỏi: Quyết định tuyển dụng có cần ghi thời gian hưởng phụ cấp thâm niên?

Căn cứ tính nâng lương trước hạn khi sắp nghỉ hưu 28/02/2019

Hỏi: Căn cứ tính nâng lương trước hạn khi sắp nghỉ hưu

Có được đóng BHXH một lần cho 15 năm để hưởng lương hưu? 28/02/2019

Hỏi: Có được đóng BHXH một lần cho 15 năm để hưởng lương hưu?

Quyền lợi bảo hiểm y tế của thân nhân công an 05/12/2018

Hỏi: Ông Nguyễn A là sĩ quan đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân, đã đăng ký thẻ BHYT của lực lượng Công an nhân dân cho bố, mẹ đẻ. Ông A hỏi, bố mẹ đẻ của ông khi đi khám, chữa bệnh có được hưởng 100% thẻ BHYT không?

Viên chức thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp 27/11/2018

Hỏi: Viên chức thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp..

Nữ đủ 30 năm đóng BHXH mới hưởng lương hưu 75% 27/11/2018

Hỏi: Khi lao động nữ đủ tuổi về hưu theo quy định và có thời gian đóng BHXH từ 30 năm trở lên thì mức lương hưu hàng tháng sẽ là 75%...

Các tin đã đưa ngày: