Vĩnh Phúc: Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 88,6%

24/05/2019

4 năm thực hiện Nghị quyết số 163 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí để thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015-2020, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tăng dần hằng năm. Trong đó, năm 2016, toàn tỉnh có 850.769 người tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ bao phủ 80,2%; năm 2017 là 883.359 người, đạt tỷ lệ bao phủ 84,9%. Đến năm 2018, con số này tăng lên 965.161 người, đạt tỷ lệ bao phủ 88,6%, vượt 5,8% so với chỉ tiêu Chính phủ giao. Đây cũng là năm đầu tiên Vĩnh Phúc có tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế cao hơn tỷ lệ bình quân chung toàn quốc (87,5%).

 Trong 3 năm, từ 2016-2018, tổng thu quỹ bảo hiểm y tế đạt trên 2.780 tỷ đồng; tổng chi phí thanh toán khám chữa bệnh ngoại trú, nội trú 2.802,2 tỷ đồng cho trên 3,9 triệu lượt người.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện đồng bộ các giải pháp để quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế đảm bảo hiệu quả. Trong công tác giám định, cán bộ giám định cơ quan Bảo hiểm xã hội thường trực tại cơ sở khám chữa bệnh giải quyết kịp thời những vướng mắc của người bệnh. Đặc biệt, từ năm 2016, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã triển khai hình thức giám định điện tử, góp phần đảm bảo giám định khách quan hơn và thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh chính xác, nhanh chóng. Các cơ sở khám chữa bệnh được chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật, hướng dẫn chẩn đoán, điều trị của Bộ Y tế; nghiêm cấm các hành vi gian lận, lạm dụng quỹ Bảo hiểm y tế. Từ đó, việc thực hiện quản lý, thanh toán chi phí khám chữa bệnh được hiệu quả, chính xác, đảm bảo tính minh bạch.

Vinhphuc.vn

Các tin đã đưa ngày: