Người mang thai hộ có BHYT sẽ được chi trả chi phí

07/10/2016

Người mang thai hộ có thẻ BHYT sẽ được chi trả chi phí. Đây là quy định sẽ được áp dụng trong khoảng hơn 20 ngày tới.

Những chi phí này bao gồm: dịch vụ tư vấn, khám, chữa bệnh, kỹ thuật y tế căn cứ vào hóa đơn. Quy định về việc chi trả các chi phí thực tế để đảm bảo chăm sóc sức khỏe sinh sản của bên nhờ mang thai hộ nằm trong thông tư mới mà Bộ Y tế vừa ban hành.

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 32/2016/TT-BYT quy định việc chi trả các chi phí thực tế để bảo đảm chăm sóc sức khỏe sinh sản của bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Theo đó, thông tư này quy định, người mang thai hộ vì mục đích nhân đạo có thẻ BHYT khi sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh sẽ được cơ quan bảo hiểm thanh toán. Thông tư số 32/2016/TT-BYT có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2016.

VTV.vn

Các tin đã đưa ngày: