Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt hơn 91% dân số 31/07/2019

Từ đầu năm đến nay, công tác bảo hiểm tiếp tục được các cấp, ngành, địa phương triển khai rộng khắp nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhất các tầng lớp nhân dân và người lao động...

Sắp xếp tổ chức bộ máy BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn 15/07/2019

Theo đó, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa ngành Bảo hiểm xã hội, đảm bảo thực hiện đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước...

Mức đóng BHYT tăng như thế nào từ ngày 1/7? 03/07/2019

Từ ngày 1/7, do mức lương cơ sở tăng nên mức đóng BHYT cũng sẽ tăng theo, mức đóng BHYT theo hộ gia đình cũng có nhiều thay đổi theo quy định...

Chung tay xây dựng, phát triển BHYT vì sức khỏe toàn dân 02/07/2019

Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội (BHYT, BHXH) là hai chính sách trụ cột của hệ thống an sinh xã hội được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm...

Những chuyển biến tích cực trong công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 27/06/2019

Sau hơn 6 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020...

Ngành Bảo hiểm xã hội nỗ lực thu hồi nợ 12/06/2019

Theo Ban Dân nguyện, từ Kỳ họp thứ 4 đến nay, ngành Bảo hiểm xã hội đã áp dụng đồng bộ các giải pháp trong quản lý, thanh kiểm tra và thu hồi nợ bảo hiểm xã hội hiệu quả...

Đột phá từ ứng dụng công nghệ thông tin 07/06/2019

Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý, điều hành đã góp phần quan trọng đẩy mạnh cải cách hành chính tại BHXH tỉnh...

Bảo hiểm nông nghiệp - Cần “cái bắt tay” từ nhiều phía 07/06/2019

Trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp, nhất là lĩnh vực chăn nuôi tiềm ẩn nhiều rủi ro như hiện nay, việc tham gia bảo hiểm nông nghiệp (BHNN) mang lại nhiều lợi ích thiết thực...

Bảo hiểm xã hội thành phố Vĩnh Yên tổ chức tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện 06/06/2019

Nhằm nâng cao nhận thức của người dân về chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện; chiều ngày 5/6/2019, Bảo hiểm xã hội thành phố Vĩnh Yên tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện tại xã Định Trung...

Bảo hiểm xã hội thành phố Vĩnh Yên tổ chức tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện 05/06/2019

Sáng ngày 5/6/2019, tại nhà văn hóa tổ dân phố Lạc Ý, phường Đồng Tâm, Bảo hiểm xã hội thành phố Vĩnh Yên đã tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, BHYT...

Các tin đã đưa ngày: