Quyết định 2489/QĐ-UBND v/v khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập ứng phó bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn xã Định Trung năm 2021

31/08/2021

File đính kèm