Đại biểu HĐND thành phố Vĩnh Yên và đại biểu HĐND phường tiếp xúc cử tri Tích Sơn, Đồng Tâm

28/12/2018

Chiều ngày 28/12/2018 đại biểu HĐND thành phố và đại biểu HĐND phường Đồng Tâm đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường sau kỳ họp thứ 8, HĐND thành phố khóa XX, HĐND phường Đồng Tâm khóa III.

 

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri phường Đồng Tâm

 

Tại buổi tiếp xúc đại biểu HĐND thành phố và đại biểu HĐND phường Đồng Tâm đã báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 8, HĐND thành phố khóa XX và HĐND phường Đồng Tâm khóa III. Theo đó tại kỳ họp HĐND thành phố và HĐND phường đã thảo luận thông qua các báo cáo, tờ trình theo luật định; lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu; thực hiện giám sát, chất vấn các vấn đề cử tri quan tâm; HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua 13 Nghị quyết; HĐND phường thông qua 6 Nghị quyết. Tiếp đó UBND thành phố đã trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri phường trước kỳ họp thứ 8.

Các cử tri đã bày tỏ vui mừng phấn khởi trước kết quả phát triển toàn diện của thành phố và phường Đồng Tâm, đồng thời phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

 

 Chiều cùng ngày, Tổ đại biểu HĐND phố và đại biểu HĐND phường Tích Sơn đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Tích Sơn sau kỳ họp thứ 8, HĐND thành phố, khóa XX và HĐND phường, khóa VIII.

 

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri phường Tích Sơn

 

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND thành phố và đại biểu HĐND phường Tích Sơn đã báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 8, HĐND thành phố khóa XX và  HĐND phường khóa VIII. Tại kỳ họp HĐND thành phố và HĐND phường đã thảo luận thông qua các báo cáo, tờ trình theo luật định; lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu; thực hiện giám sát, chất vấn các vấn đề cử tri quan tâm; thông báo kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố và HĐND phường.

 Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và cởi mở, cử tri phường Tích Sơn đã bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi với kết quả kỳ họp, đồng thời kiến nghị các nội dung, liên quan đến các vấn đề như: Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; hệ thống điện chiếu sáng tại một số khu phố,...

 Tổ đại biểu HĐND thành phố và đại biểu HĐND phường đã tiếp thu, giải trình các ý kiến của cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền giải quyết. Các ý kiến khác được tổng hợp chuyển các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

                                                                     T/h: PV