HĐND thành phố Vĩnh Yên giám sát phường Khai Quang về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 22 của HĐND thành phố về phát triển đô thị thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2016-2020

28/05/2019

 

 

Sáng ngày 28/5/2019, HĐND thành phố Vĩnh Yên do đồng chí Đoàn Thị Bạch Hằng, Trưởng ban pháp chế HĐND thành phố làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát phường Khai Quang về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 22 ngày 05/8/2016 của HĐND thành phố về phát triển đô thị thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2016-2020.

 

Toàn cảnh buổi giám sát

 

Theo báo cáo của UBND phường, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 22 của HĐND thành phố, phường Khai Quang đã có sự phát triển toàn diện về mọi mặt, đời sống người dân không ngừng được nâng cao. Giá trị sản xuất kinh tế năm sau cao hơn năm trước. Chỉ tính riêng năm 2018 đạt trên 12.770 tỷ đồng, tăng 18,6% so với cùng kỳ. Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm, duy trì  5/5 trường học do phường quản lý đạt chuẩn quốc gia; trạm y tế phường đạt tiêu chuẩn bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2. Chú trọng công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường; quản lý đô thị, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Hiện nay, 100% đường phố chính và 96% các ngõ trên địa bàn có điện chiếu sáng; 8/12 tổ dân phố đạt văn hóa; gần 90% hộ dân đạt gia đình văn hóa…

 

Các đại biểu ý kiến tại buổi giám sát

 

Tại buổi giám sát các đại biểu và phường Khai Quang đã trao đổi làm rõ tập trung về các nội dung: Công tác lãnh đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết; những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các tiêu chí; kết quả những tiêu chí phường đã đạt được; các tiêu chí chưa đạt và khó đạt, những giải pháp và kiến nghị, đề xuất để thực hiện được các tiêu chí của Nghị quyết,…

 

Đ.c Trưởng Ban pháp chế HĐND thành phố Đoàn Thị Bạch Hằng kết luận buổi giám sát

 

Sau khi nghe các đại biểu trao đổi và cho ý kiến về việc thực hiện Nghị quyết, kết luận buổi giám sát đồng chí Trưởng ban pháp chế HĐND thành phố Đoàn Thị Bạch Hằng đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của phường trong thời gian qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới đảng ủy, HĐND phường cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện Nghị quyết; UBND phường bám sát các chỉ tiêu của Nghị quyết, xây dựng kế hoạch gắn với việc triển khai thực hiện từng tiêu chí phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đối với các tiêu chí đã đạt được cần tiếp tục duy trì triển khai thực hiện. Đối với các nhóm tiêu chí khó và chưa đạt cần đánh giá rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan, từ đó đề ra các giải pháp thực hiện; đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

 

                                                                          T/h: Thu Hằng - Bích Thảo