Ban Pháp chế HĐND thành phố giám sát tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên

24/06/2019

Chiều ngày 21/6/2019, Ban Pháp chế HĐND thành phố tổ chức giám sát tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Đoàn Thị Bạch Hằng, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố chủ trì buổi giám sát.

 

Toàn cảnh buổi giám sát

 

Theo báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố, trên cơ sở chỉ tiêu của Cục Thi hành án dân sự tỉnh giao, Chi cục THA dân sự thành phố đã tập trung triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, xây dựng Kế hoạch xử lý các vụ việc có liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng; tổ chức cưỡng chế, kê biên những vụ việc có điều kiện nhưng đương sự chây ỳ không tự nguyện thi hành án... góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tập thể và công dân, tăng cường pháp chế XHCN, ổn định và giữ vững tình hình ANCT, trật tự ATXH trên địa bàn. Kết quả thi hành án dân sự năm 2018 đã thụ lý 1.519 việc, tăng 104 việc, bằng trên 144 tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ. Trong đó, đã thi hành xong 967/1/166 việc có điều kiện thi hành, bằng trên 32 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 83% về việc và 35% về tiền.

Kết quả thi hành án dân sự về việc và về tiền 6 tháng năm 2019, tổng thụ lý trên 1.000 việc, tăng 7,3%, bằng trên 152 tỷ đồng, tăng 17,1%. Trong đó, đã thi hành xong 499/685 việc có điều kiện thi hành, bằng trên 12 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 72,8% về việc và 18% về tiền...

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã thảo kuận, làm rõ những kết quả công tác thi hành án dân sự của thành phố, đặc biệt là những vụ việc có điều kiện nhưng chưa thi hành chuyển kỳ sau; hiệu quả hoạt động của BCĐ; công tác phối hợp trong việc giải quyết các việc giữa cơ quan thi hành án với các cơ quan khối nội chính, các phòng, ban, UBND các xã, phường; vấn đề bán đấu giá tài sản...

Tiếp đó, Ban Pháp chế HĐND thành phố đã thẩm tra báo cáo trình kỳ họp HĐND thành phố về kết quả thi hành án dân sự 6 tháng năm 2019 của Chi cục THA dân sự thành phố.

Kết luận buổi giám sát, Đoàn giám sát đánh giá cao kết quả thực hiện công tác THA dân sự của thành phố, đã có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu giao. Thời gian tới, đề nghị Chi cục THA thành phố tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, cho đội ngũ chấp hành viên của đơn vị; thực hiện các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ vụ có điều kiện chuyển kỳ sau; tích cực tham mưu cho BCĐ thành phố, chỉ đạo các nhiệm vụ thi hành án trên địa bàn, đảm bảo đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho đương sự; quan tâm đến công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư; chủ động, tích cực hơn trong công tác phối hợp giải quyết các vụ việc...

  Thu Hà - Ánh Tuyết