HĐND phường Liên Bảo tổ chức kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) 22/10/2020

Chiều ngày 22/10/2020, HĐND phường Liên Bảo khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) bàn và quyết định việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án, công trình xây dựng trên địa bàn phường Liên Bảo...

HĐND thành phố Vĩnh Yên khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức kỳ họp thứ 16 12/10/2020

Sáng ngày 12/10/2020, HĐND thành phố Vĩnh Yên khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp lần thứ 16 (Kỳ họp chuyên đề)...

HĐND phường Liên Bảo: Giám sát UBND phường thực hiện Nghị quyết 19 về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 01/10/2020

Chiều ngày 30/9/2020, HĐND phường Liên Bảo đã có buổi giám sát UBND phường thực hiện Nghị quyết 19/NQ-HĐND ngày 09/01/2017 của HĐND phường về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020...

HĐND phường Tích Sơn khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp thứ 14 25/09/2020

Sáng ngày 25/9/2020, HĐND phường Tích Sơn khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp chuyên đề)...

HĐND phường Khai Quang khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp thứ 13 25/09/2020

Chiều ngày 24/9/2020, HĐND phường Khai Quang khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) kiện toàn các chức danh của HĐND, UBND phường...

HĐND phường Đống Đa khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp bất thường) 23/09/2020

Sáng ngày 23/9/2020, HĐND phường Đống Đa khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp bất thường)...

HĐND phường Đồng Tâm tổ chức kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp chuyên đề) 21/09/2020

Sáng ngày 21/9/2020, HĐND phường Đồng Tâm tổ chức kỳ họp thứ 14 ( Kỳ họp chuyên đề) bàn và quyết định về việc bổ sung nguồn vốn và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020...

Thường trực HĐND thành phố giám sát UBND thành phố Vĩnh Yên về giải quyết các tồn tại, vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn 11/09/2020

Sáng ngày 11/9/2020, Thường trực HĐND thành phố Vĩnh Yên do đồng chí Nguyễn Kim Định, Ủy viên BTV thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát chuyên đề UBND thành phố về việc giải quyết các tồn tại, vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn...

Thường trực HĐND thành phố: Giám sát UBND xã Định Trung về giải quyết các tồn tại, vi phạm pháp luật đất đai 11/09/2020

Chiều ngày 10/9/2020, Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND thành phố đã có buổi giám sát UBND xã Định Trung về việc giải quyết các tồn tại, vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn...

Thường trực HĐND thành phố: Giám sát UBND phường Khai Quang về giải quyết các tồn tại, vi phạm pháp luật đất đai 10/09/2020

Chiều ngày 09/9/2020, dưới dự chủ trì của đồng chí Nguyễn Kim Định, Ủy viên BTV thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND thành phố đã có buổi giám sát UBND phường Khai Quang về việc giải quyết các tồn tại, vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn...

Các tin đã đưa ngày: