Hội đồng nhân dân phường Liên Bảo khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp bất thường) 03/06/2020

Chiều ngày 2/6/2020, Hội đồng nhân dân phường Liên Bảo khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp bất thường) để xem xét, kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường...

Thường trực HĐND thành phố giám sát UBND thành phố về công tác giải quyết đơn thư KNTC, kiến nghị của công dân 28/05/2020

Sáng ngày 28/5/2020, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố do đồng chí Nguyễn Kim Định, Uỷ viên BTV thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát UBND thành phố Vĩnh Yên về công tác giải quyết đơn thư KNTC, kiến nghị của công dân trong năm 2019 và quý I năm 2020...

Đoàn giám sát HĐND thành phố giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2016-2020 tại xã Thanh Trù 28/05/2020

Chiều ngày 27/5/2020, Đoàn giám sát HĐND thành phố đã có buổi giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2016-2020 tại xã Thanh Trù...

Đoàn giám sát HĐND thành phố giám sát phường Hội Hợp chuyên đề về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2016-2020 27/05/2020

Chiều ngày 26/5/2020, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Kim Định, Ủy viên BTV thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Đoàn giám sát HĐND thành phố thực hiện giám sát phường Hội Hợp chuyên đề về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2016-2020...

Thường trực HĐND thành phố giám sát UBND xã Định Trung về công tác giải quyết đơn thư KNTC 26/05/2020

Sáng ngày 26/5/2020, đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố do đồng chí Nguyễn Kim Định Uỷ viên BTV thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát UBND xã Định Trung về công tác giải quyết đơn thư KNTC trong thời gian từ ngày 1/1/2019 đến hết quý I năm 2020...

Thường trực HĐND thành phố giám sát kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân tại phường Liên Bảo 26/05/2020

Chiều ngày 25/5/2020, Đoàn giám sát Thường trực HĐND thành phố do đồng chí Nguyễn Kim Định, Ủy viên BTV thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân tại phường Liên Bảo...

HĐND phường Khai Quang tổ chức kỳ họp thứ 11( bất thường) khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 06/03/2020

Sáng ngày 6/3/2020, HĐND phường Khai Quang tổ chức kỳ họp thứ 11( bất thường) khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 quyết định một số nội dung quan trọng của địa phương...

HĐND xã Thanh Trù, khóa IV nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp bất thường) quyết định một số nội dung quan trọng của địa phương 03/03/2020

Sáng ngày 3/3/2020, HĐND xã Thanh Trù, khóa IV nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp bất thường) quyết định một số nội dung quan trọng của địa phương...

HĐND phường Đồng Tâm tổ chức Kỳ họp thứ 12 ( Kỳ họp bất thường): Về việc đề nghị phân loại đơn vị hành chính cấp xã đối với phường Đồng Tâm đạt loại I 26/02/2020

Sáng ngày 26/2/2020, HĐND phường Đồng Tâm tổ chức Kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp bất thường) cho ý kiến và thông qua Nghị quyết về việc Đề nghị phân loại đơn vị hành chính cấp xã đối với phường Đồng Tâm đạt loại I...

Đại biểu HĐND thành phố Vĩnh Yên và đại biểu HĐND phường Liên Bảo tiếp xúc cử tri phường sau kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XX và sau kỳ họp thứ 9, HĐND phường khóa VIII 31/07/2019

Chiều ngày 30/7/2019, Tổ đại biểu HĐND thành phố và đại biểu HĐND phường ứng cử tại phường Liên Bảo đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường sau kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XX và sau kỳ họp thứ 9 HĐND phường khóa VIII...

Các tin đã đưa ngày: