Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin dự án, đấu thầu

:

Dự án chuẩn bị đầu tư năm 2016: Dự án hệ thống điện chiếu sáng thông minh thành phố Vĩnh Yên

Title

Dự án hệ thống điện chiếu sáng thông minh thành phố Vĩnh Yên

DescriptionNews

ImageNews

 

ContentNews

Địa điểm đầu tư: Thành phố Vĩnh Yên.

Mục tiêu, quy mô đầu tư dự kiến: Yêu cầu công nghệ: Tiên tiến, linh hoạt, dễ thực hiện và đảm bảo:

+ Tiết kiệm năng lượng: ≥ 15%.

+ Giám sát, điều khiển đến từng đèn chiếu sáng hoặc cụm đèn chiếu sáng. Chiếu sáng theo giờ, theo cường độ sáng của thiên nhiên.

- Quy mô, địa điểm đầu tư: Toàn bộ hệ thống điện chiếu sáng công cộng thành phố Vĩnh Yên (khoảng 10.000 bóng đèn cao áp).

Tổng mức đầu tư dự kiến: 3,5 triệu USD

Hình thức đầu tư dự kiến:  BOO hoặc BOT.

 

ST: Minh Đức

AuthorNews

 

CreatedDate

12/26/2017

EventNews

 

SourceNews

 

FocusNews

No

DanhMucTinTuc

 

OldID

 

ShowDescription

No

ShowImage

No

ExpireDate

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: News Item
Created at 12/25/2017 8:03 PM by Portal Vinh Yen
Last modified at 12/25/2017 8:03 PM by Portal Vinh Yen