Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin dự án, đấu thầu

:

Dự án chuẩn bị đầu tư năm 2016: Đường giao thông Thanh Vân - Quán Tiên - Đường vòng tránh Vĩnh Yên (Đường Vành đai 2, thành phố Vĩnh Yên)

Title

Đường giao thông Thanh Vân - Quán Tiên - Đường vòng tránh Vĩnh Yên (Đường Vành đai 2, thành phố Vĩnh Yên)

DescriptionNews

ImageNews

 

ContentNews

Địa điểm đầu tư: Tam Dương, Vĩnh Phúc.

Mục tiêu, quy mô đầu tư dự kiến: Hoàn thiện hệ thống giao thông trong hạ tầng kỹ thuật khung đô thị Vĩnh Phúc được duyệt, đáp ứng tiêu chí đô thị loại II về hạ tầng giao thông hướng dến đô thị lõi quy hoạch xây dựng thành phố Vĩnh Phúc

Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.000 tỷ đồng

Hình thức đầu tư dự kiến: Đầu tư theo hình thức PPP hoặc kêu gọi vốn ODA

Tiến độ dự kiến: 3 - 5 năm

Đơn vị đầu mối: Sở Giao thông vận tải

 

 

AuthorNews

 

CreatedDate

12/26/2017

EventNews

 

SourceNews

 

FocusNews

No

DanhMucTinTuc

 

OldID

 

ShowDescription

No

ShowImage

No

ExpireDate

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: News Item
Created at 12/25/2017 8:06 PM by Portal Vinh Yen
Last modified at 12/25/2017 8:06 PM by Portal Vinh Yen