Xây dựng đường nối từ đường Quang Trung đi khu dân cư Tỉnh ủy, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên

17/06/2019

THÔNG TIN CHUNG

 
 Số TBMT 20190572540   -   00 Thời điểm đăng tải  28/05/2019 15:27
 Lĩnh vực   Xây lắp
 Gói thầu Xây lắp
 Phân loại Dự án đầu tư phát triển
 Tên dự án Đường nối từ đường Quang Trung đi khu dân cư Tỉnh ủy, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên
 Nguồn vốn ngân sách nhà nước
 Bên mời thầu Z009016 - Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Vĩnh Yên
 Số hiệu KHLCNT 20181172501
 Tên KHLCNT  
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian bán HSMT từ 31/05/2019 - 15:30 Đến ngày  10/06/2019 - 15:30
 Địa điểm Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dung thành phố Vĩnh Yên, số 9 đường Lê Lợi, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
 Giá bán 2.000.000 VND
 Thời điểm mở thầu 10/06/2019 - 15:45
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
 Số tiền bảo đảm dự thầu 200.000.000 VND (Hai trăm triệu đồng chẵn)
 Thời gian thực hiện hợp đồng 450 Ngày
 Nội dung chính của gói thầu Thi công xây lắp công trình đường giao thông

Nguồn: thongtindauthau.com.vn