Tư vấn giám sát dự án Đường nối từ khu dân cư Tỉnh ủy đến tỉnh lộ 305, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên

21/06/2019

THÔNG TIN CHUNG

 
 Số TBMT 20190651833   -   00 Thời điểm đăng tải  20/06/2019 15:19
 Lĩnh vực   Tư vấn
 Gói thầu Tư vấn giám sát
 Phân loại Dự án đầu tư phát triển
 Tên dự án Đường nối từ khu dân cư Tỉnh ủy đến tỉnh lộ 305, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên
 Nguồn vốn ngân sách nhà nước
 Bên mời thầu Z009016 - Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Vĩnh Yên
 Số hiệu KHLCNT 20181172149
 Tên KHLCNT  
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
 Thời gian bán HSMT từ 25/06/2019 - 15:30 Đến ngày  15/07/2019 - 15:30
 Địa điểm Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dung thành phố Vĩnh Yên. Địa chỉ: số 09, đường Lê Lợi, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
 Giá bán 2.000.000 VND
 Thời điểm mở thầu 15/07/2019 - 15:50
 Thời gian thực hiện hợp đồng 450 Ngày
 Nội dung chính của gói thầu Giám sát thi công xây lắp công trình đường giao thông

Nguồn: thongtindauthau.com.vn