Tư vấn giám sát thi công Dự án Mở rộng Trường mầm non Định Trung, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên

03/07/2019

THÔNG TIN CHUNG

 
 Số TBMT 20190673709   -   00 Thời điểm đăng tải  28/06/2019 07:13
 Lĩnh vực   Tư vấn
 Gói thầu Tư vấn giám sát thi công
 Phân loại Dự án đầu tư phát triển
 Tên dự án Mở rộng Trường mầm non Định Trung, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên
 Nguồn vốn Ngân sách tỉnh hỗ trợ, nguồn NSTP
 Bên mời thầu Z009016 - Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Vĩnh Yên
 Số hiệu KHLCNT 20181172534
 Tên KHLCNT  
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
 Thời gian bán HSMT từ 03/07/2019 - 09:00 Đến ngày  23/07/2019 - 09:00
 Địa điểm Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Vĩnh Yên. Số 9 đường Lê Lợi, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
 Giá bán 2.000.000 VND
 Thời điểm mở thầu 23/07/2019 - 09:15
 Thời gian thực hiện hợp đồng 450 Ngày
 Nội dung chính của gói thầu Đầu tư xây dựng các hạng mục: Nhà lớp học; Nhà phục vụ học tập; Nhà bảo vệ; Nhà cầu; Nhà để xe; Cổng, tường rào; Sân vườn ...

Nguồn: thongtindauthau.com.vn