Di chuyển và nâng cao khoảng cách an toàn đường dây 220kV Việt Trì - Vĩnh Yên từ khoảng cột 83-85, để GPMB dự án ĐTXD Đường vành đai 3 trong quy hoạch giao thông tỉnh Vĩnh Phúc, đoạn Yên Lạc - Bình Dương

03/07/2019

THÔNG TIN CHUNG

 
 Số TBMT 20190703066   -   00 Thời điểm đăng tải  01/07/2019 16:31
 Lĩnh vực   Xây lắp
 Gói thầu Xây lắp và thiết bị
 Phân loại Dự án đầu tư phát triển
 Tên dự án Di chuyển và nâng cao khoảng cách an toàn đường dây 220kV Việt Trì - Vĩnh Yên từ khoảng cột 83-85, để GPMB dự án ĐTXD Đường vành đai 3 trong quy hoạch giao thông tỉnh Vĩnh Phúc, đoạn Yên Lạc - Bình Dương
 Nguồn vốn Ngân sách nhà nước
 Bên mời thầu Z021828 - Sở công thương tỉnh Vĩnh Phúc
 Số hiệu KHLCNT 20190637345
 Tên KHLCNT  
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian bán HSMT từ 05/07/2019 - 08:00 Đến ngày  15/07/2019 - 08:00
 Địa điểm Sở công thương tỉnh Vĩnh Phúc (Số 16 đường Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - TP Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc)
 Giá bán 2.000.000 VND
 Thời điểm mở thầu 15/07/2019 - 08:30
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
 Số tiền bảo đảm dự thầu 100.000.000 VND (Một trăm triệu đồng chẵn)
 Thời gian thực hiện hợp đồng 180 Ngày
 Nội dung chính của gói thầu Di chuyển và nâng cao khoảng cách an toàn đường dây 220kV Việt Trì - Vĩnh Yên từ khoảng cột 83-85

Nguồn: thongtindauthau.com.vn