Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án Công viên vui chơi giải trí thành phố Vĩnh Yên

22/08/2019

THÔNG TIN CHUNG

 
 Số TBMT 20190851518   -   00 Thời điểm đăng tải  20/08/2019 13:50
 Lĩnh vực   Tư vấn
 Gói thầu Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
 Phân loại Dự án đầu tư phát triển
 Tên dự án Công viên vui chơi giải trí thành phố Vĩnh Yên
 Nguồn vốn Nguồn ngân sách nhà nước cấp tỉnh
 Bên mời thầu Z009016 - Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Vĩnh Yên
 Số hiệu KHLCNT 20190826024
 Tên KHLCNT  
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
 Thời gian bán HSMT từ 23/08/2019 - 15:30 Đến ngày  12/09/2019 - 15:30
 Địa điểm Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Vĩnh Yên. Số 9 đường Lê Lợi, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
 Giá bán 2.000.000 VND
 Thời điểm mở thầu 12/09/2019 - 15:45
 Thời gian thực hiện hợp đồng 60 Ngày
 Nội dung chính của gói thầu Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng thuộc dự án ĐTXD công trình: Công viên văn hóa thể thao thành phố Vĩnh Yên

Nguồn: thongtindauthau.com.vn