Tư vấn giám sát thi công xây lắp + thiết bị dự án Cải tạo hè đường Tôn Đức Thắng, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên

25/07/2019

THÔNG TIN CHUNG

 
 Số TBMT 20190763963   -   00 Thời điểm đăng tải  24/07/2019 14:00
 Lĩnh vực   Tư vấn
 Gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây lắp + thiết bị
 Phân loại Dự án đầu tư phát triển
 Tên dự án Cải tạo hè đường Tôn Đức Thắng, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên
 Nguồn vốn Ngân sách thành phố
 Bên mời thầu Z009016 - Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Vĩnh Yên
 Số hiệu KHLCNT 20181156399
 Tên KHLCNT  
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
 Thời gian bán HSMT từ 30/07/2019 - 09:30 Đến ngày  19/08/2019 - 09:30
 Địa điểm Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Vĩnh Yên. Số 9 đường Lê Lợi, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
 Giá bán 2.000.000 VND
 Thời điểm mở thầu 19/08/2019 - 09:45
 Thời gian thực hiện hợp đồng 450 Ngày
 Nội dung chính của gói thầu Cải tạo đường Tôn Đức Thắng, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên chiều dài tuyến khoảng 1.572,07 m gồm các hạng mục: Giao thông; Thoát nước mưa; Hệ thống điện chiếu sáng; Hạ ngầm điện trung thế + Hạ thế + TBA cáp thông tin liên lạc

Nguồn: thongtindauthau.com.vn