Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin dự án, đấu thầu

:

Dự án đã hoàn thành năm 2016: Tình hình thực hiện các dự án tỉnh quyết định đầu tư thành phố làm chủ đầu tư

Title

Tình hình thực hiện các dự án tỉnh quyết định đầu tư thành phố làm chủ đầu tư

DescriptionNews

ImageNews

 

ContentNews

AuthorNews

 

CreatedDate

8/1/2016

EventNews

 

SourceNews

 

FocusNews

No

DanhMucTinTuc

 

OldID

 

ShowDescription

No

ShowImage

No

ExpireDate

 
Approval Status Approved
 

Attachments

du an dag trien khai.pdf    
Content Type: News Item
Created at 7/31/2016 5:19 PM by Portal Vinh Yen
Last modified at 7/31/2016 5:19 PM by Portal Vinh Yen