Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên năm 2012 (Kèm theo Quyết định số 60/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh)

26/04/2012

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: