Cho rừng thêm xanh

11/11/2020

Vĩnh Phúc là tỉnh có diện tích rừng và đất lâm nghiệp không lớn nhưng có vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu, cân bằng hệ sinh thái không chỉ cho tỉnh mà cho cả vùng kinh tế trọng điểm khu vực phía Bắc. Vì vậy, những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm chỉ đạo, nhằm nâng cao độ che phủ của rừng, ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo động lực phát triển KT-XH của tỉnh.

Cán bộ Hạt kiểm lâm huyện Bình Xuyên tuần tra bảo vệ khu vực rừng phòng hộ trên địa bàn. Ảnh Thế Hùng

Vĩnh Phúc hiện có gần 34 nghìn ha rừng và đất lâm nghiệp, chiếm 27,5% diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh và được phân làm 3 loại rừng: Rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất.

Riêng diện tích rừng phòng hộ và rừng đặc dụng chiếm gần 60% tổng diện tích rừng.

Xác định vai trò, tầm quan trọng và giá trị của tài nguyên rừng đối với phát triển KT-XH của tỉnh và bảo vệ môi trường sinh thái, Chi cục Kiểm lâm đã tham mưu UBND tỉnh, Sở NN&PTNT thực hiện rà soát quy hoạch 3 loại rừng.

Giao rừng cho tổ chức, cá nhân sử dụng; quản lý, bảo vệ chặt chẽ diện tích rừng và đất lâm nghiệp hiện có; rà soát, đánh giá, kiểm soát các quy hoạch, dự án phát triển KT-XH có tác động đến diện tích, chất lượng rừng, đặc biệt đối với rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

Tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi phá rừng, khai thác rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép.

Đến nay, tỉnh đã lập hồ sơ giao hơn 6.000 ha rừng cho 807 cá nhân, hộ gia đình và 5 tổ chức để quản lý sử dụng.

Năm 2019, tỉnh đã triển khai thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng để đầu tư lại cho công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng.

Nhằm nâng cao độ che phủ của rừng và phát huy giá trị của từng loại rừng, Chi cục Kiểm lâm đã tập trung triển khai, thực hiện các dự án hỗ trợ đầu tư trồng rừng phòng hộ, sản xuất, trồng rừng thay thế.

Xây dựng các mô hình điểm sử dụng các giống cây lâm nghiệp mới; khuyến khích các tổ chức, cá nhân trồng luân canh cây rừng bằng các giống cây chất lượng cao.

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, các biện pháp thâm canh rừng, bảo vệ cây rừng sau khi trồng.

Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh trồng mới được hơn 4.000ha rừng tập trung, hơn 6.700ha cây phân tán; khoán bảo vệ rừng gần 9,3 nghìn ha/năm.

Các vùng đất trống, đồi núi trọc cơ bản được phủ xanh, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất ngày càng phát triển, góp phần hạn chế lũ lụt, xói mòn đất, điều tiết nguồn nước, nguồn sinh thủy được cải thiện; tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, góp phần phát triển sản xuất, ổn định đời sống người dân, bảo đảm quốc phòng - an ninh; đưa giá trị sản xuất lâm nghiệp năm 2020 ước đạt hơn 113 tỷ đồng, tăng 12,3% so với năm 2017.

Tuy nhiên, theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng hiện gặp không ít khó khăn. Theo Nghị định số 02/CP ngày 15/1/1994 của Chính Phủ về giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và để sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp còn nhiều bất cập về ranh giới, diện tích giữa hồ sơ và trên thực địa, dẫn đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gặp nhiều khó khăn.

Giá đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng cao gây ra tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất rừng.

Nhiều chủ rừng chưa có ý thức trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, khiến chất lượng rừng của chủ rừng chưa cao; diện tích rừng giao cho các chủ rừng đã bị chuyển nhượng không thông qua chính quyền địa phương, nên khi xảy ra cháy rừng, việc tìm và xác định chủ rừng còn gặp nhiều khó khăn.

Một số dự án liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, đến nay đã quá hạn nhưng không triển khai thực hiện làm ảnh hưởng đến công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng.

Công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng với chính quyền địa phương cơ sở và chủ rừng trong kiểm tra, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng chưa được thường xuyên...

Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ che phủ rừng ổn định 25%, Chi cục Kiểm Lâm tiếp tục quản lý, sử dụng bền vững, hiệu quả diện tích rừng tự nhiên, kết hợp hoạt động bảo vệ, khai thác rừng với bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái.

Áp dụng mô hình nông lâm kết hợp, phát triển cây dược liệu, khai thác lâm sản ngoài ngỗ, phối hợp với hoạt động sinh thái; đẩy mạnh xã hội hóa nghề rừng; tham mưu với tỉnh hoàn thiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, tạo nguồn thu ổn định, phát triển các hình thức du lịch gắn với lâm nghiệp.

Cùng với đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của chủ rừng trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; thực hiện cam kết về quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng giữa chủ rừng với chính quyền địa phương.

Đặc biệt, nhằm hạn chế và giảm thiểu những tác động tiêu cực do biến đối khí hậu, tăng khả năng phòng hộ, bảo vệ môi trường sinh thái, duy trì nguồn sinh thủy và đảm bảo giữ ổn định độ che phủ của rừng, mới đây, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ.

Trong đó tập trung tăng cường bảo vệ chặt chẽ hơn 4.100ha rừng và đất rừng phòng hộ hiện có; triển khai các giải pháp kỹ thuật, sử dụng phương thức trồng rừng phù hợp với điều kiện lập địa ở các địa phương có rừng; triển khai thí điểm mô hình trồng rừng kết hợp cây dược liệu có giá trị kinh tế cao dưới tán rừng.

Có chính sách khuyến khích thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lâm nghiệp để phát triển rừng bền vững gắn với du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và du lịch tâm linh; phát huy cao nhất hiệu quả “lá chắn xanh” trong phòng, chống thiên tai.

Nguồn: VPO

 

Các tin đã đưa ngày: