Hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, thành phố Vĩnh Yên phấn đấu trồng 40.000 cây phân tán

18/02/2021

Triển khai Kế hoạch số 01 của UBND tỉnh về việc trồng cây phân tán năm 2021 và Kế hoạch số 06 của UBND tỉnh về tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, xuân Tân Sửu 2021, UBND thành phố Vĩnh Yên đã xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu và chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

 

Trồng cây xanh sẽ tạo lá phổi xanh cho môi trường (ST)

 

Theo Kế hoạch, việc phát động Tết trồng cây của thành phố được thực hiện đồng thời với phát động Tết trồng cây của 09 xã, phường trên địa bàn. Thời gian thực hiện từ ngày 19/2-27/2/2021. Toàn thành phố phấn đấu trồng 40.000 cây phân tán. Trong đó, thành phố giao chỉ tiêu ngày đầu ra quân, mỗi xã, phường phát động trồng từ 40-60 cây phân tán.

 

Hệ thống cây xanh trên địa bàn thành phố tạo mỹ quan đô thị xanh

 

Việc phát động tết trồng cây hàng năm của thành phố Vĩnh Yên góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể và các tầng lớp nhân dân đối với công tác trồng cây xanh. Qua đó, thấy rõ vai trò, tác dụng, giá trị của việc trồng cây phân tán gắn liền với phát triển kinh tế xã hội, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nhẹ thiên tai và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu, đồng thời việc tham gia tích cực trồng cây xanh, trồng rừng sẽ phát huy được truyền thống trồng cây do Bác Hồ phát động là hành động thiết thực trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thu Hà

Các tin đã đưa ngày: