Thêm màu xanh cho những cánh rừng

23/02/2021

Tuy diện tích rừng và đất lâm nghiệp không lớn so với một số tỉnh miền núi, với gần 34 nghìn ha (chiếm tới 27,5% diện tích đất tự nhiên), song, Vĩnh Phúc vẫn được xem là tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế đồi rừng. Bằng việc thực hiện nhiều cơ chế, giải pháp đồng bộ, hiệu quả, công tác quản lý, bảo vệ, khai thác và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao, không chỉ góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo động lực phát triển KT- XH của tỉnh, mà còn cải thiện một bước đời sống của một bộ phận nhân dân.

 

Cán bộ Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Tam Đảo thường xuyên tuần tra bảo vệ rừng. Ảnh: Thế Hùng

Là vùng chuyển tiếp giữa trung du miền núi phía Bắc và đồng bằng Châu thổ sông Hồng, Vĩnh Phúc có gần 34 nghìn ha rừng đất lâm nghiệp; trong đó, rừng đặc dụng gần 16.000 ha, rừng phòng hộ trên 4.000 ha, rừng sản xuất gần 14.000 ha.

Xác định vai trò, tầm quan trọng và giá trị của tài nguyên rừng đối với phát triển KT-XH của tỉnh và ứng phó với biến đổi khí hậu, những năm qua, công tác bảo vệ, quản lý và phát triển rừng nói chung và rừng phòng hộ nói riêng trên địa bàn tỉnh luôn được các cấp, các ngành quan tâm, chỉ đạo; khuyến khích các thành phần kinh tế, hộ gia đình, cá nhân tham gia.

Với mục tiêu chung là quản lý, sử dụng bền vững và có hiệu quả đất rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn, góp phần đưa giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,5- 4,0%/năm, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo, đặc biệt là Quyết định quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025.

Triển khai, thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo quy định của Chính phủ; nâng cao năng suất rừng trồng kinh tế lên trên 100 m3/ha/chu kỳ; chuyển hóa rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn; phát triển trồng cây gỗ lớn, cây đặc sản, cây dược liệu.

Cùng đó, nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, ý thức sử dụng bền vững hệ sinh thái rừng cho mọi tầng lớp nhân dân.

Khai thác hiệu quả từng loại đất rừng, tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng tiến hành rà soát, giao rừng cho tổ chức, cá nhân sử dụng; quản lý, bảo vệ chặt chẽ diện tích rừng và đất lâm nghiệp hiện có; đánh giá, kiểm soát quy hoạch, dự án phát triển KT- XH có tác động đến diện tích, chất lượng rừng, đặc biệt đối với rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

Triển khai, thực hiện các dự án hỗ trợ đầu tư trồng rừng phòng hộ, sản xuất, trồng rừng thay thế, các ngành, địa phương xây dựng các mô hình điểm sử dụng các giống cây lâm nghiệp mới; khuyến khích các tổ chức, cá nhân trồng luân canh cây rừng bằng các giống cây chất lượng cao.

Từ đó, nâng độ che phủ rừng đạt ngưỡng 25%; nâng cao năng suất, chất lượng 3 loại rừng: Đặc dụng, phòng hộ và sản xuất trên địa bàn tỉnh, thu hút hơn 2 nghìn lao động liên tục tham gia sản xuất lâm nghiệp, góp phần tăng thu nhập cho người làm nghề rừng.

Nhằm hạn chế và giảm thiểu những tác động tiêu cực do biến đối khí hậu, tăng khả năng phòng hộ, bảo vệ môi trường sinh thái, duy trì nguồn sinh thủy và đảm bảo giữ ổn định độ che phủ của rừng, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ.

Theo đó, tập trung tăng cường bảo vệ chặt chẽ diện tích đất rừng phòng hộ hiện có; triển khai các giải pháp kỹ thuật, sử dụng phương thức trồng rừng phù hợp với điều kiện lập địa ở các địa phương có rừng; triển khai thí điểm mô hình trồng rừng kết hợp cây dược liệu có giá trị kinh tế cao dưới tán rừng.

Có chính sách khuyến khích thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lâm nghiệp để phát triển rừng bền vững gắn với du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và du lịch tâm linh; phát huy cao nhất hiệu quả “Lá chắn xanh” trong phòng, chống thiên tai.

Nhờ việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của chủ rừng trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và thực hiện tốt việc cam kết quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng giữa chủ rừng với chính quyền địa phương, những năm qua, các vùng đất trống, đồi núi trọc cơ bản được phủ xanh; rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất ngày càng phát triển, góp phần hạn chế lũ lụt, xói mòn đất, điều tiết nguồn nước, nguồn sinh thủy được cải thiện; giá trị sản xuất lâm nghiệp năm 2020 ước đạt hơn 113 tỷ đồng.

Đã xuất hiện nhiều những trang trại, gia trại; nhiều cây, con giống mới có giá trị kinh tế cao được đưa vào sản xuất, kết hợp ứng dụng khoa học kỹ thuật… ở các huyện Sông Lô, Lập Thạch, Bình Xuyên, Tam Dương, Tam Đảo…; không ít chủ rừng trở thành triệu phú, tỷ phú…

Nhiều địa phương làm giàu từ trồng rừng; nhiều lao động có việc làm ổn định, góp phần giảm nghèo, tăng số hộ khá, giàu.

Việc áp dụng mô hình nông lâm kết hợp, phát triển cây dược liệu, khai thác lâm sản ngoài ngỗ, phối hợp với hoạt động sinh thái; đẩy mạnh xã hội hóa nghề rừng; cùng với chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng còn tạo nguồn thu ổn định từ phát triển các hình thức du lịch gắn với lâm nghiệp.

Cùng với việc khai thác, phát huy triệt để tiềm năng đất rừng, công tác bảo vệ, quản lý và phát triển rừng nói chung và rừng phòng hộ nói riêng trên địa bàn tỉnh cũng luôn được các cấp, các ngành quan tâm, chỉ đạo; khuyến khích các thành phần kinh tế, hộ gia đình, cá nhân tham gia, bảo vệ và phát triển rừng.

Nhờ đó, các vụ cháy rừng và vi phạm pháp luật lâm nghiệp năm sau đều giảm cả về số vụ và diện tích thiệt hại so với năm trước.

Huy động các nguồn lực xã hội trong việc bảo vệ và phát triển rừng; bảo đảm cho người lao động trực tiếp tham gia hoạt động sản xuất, bảo vệ, phát triển rừng được chi trả giá trị của rừng do mình tạo ra; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, sử dụng và bảo vệ rừng cho các chủ rừng; đồng thời là cơ sở để theo dõi, cập nhật, tính toán mức thu, chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Cùng với đó là việc huy động hàng trăm tỷ đồng để đầu tư thực hiện quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng...là mục tiêu từ việc ban hành Quyết định số 2672 của UBND tỉnh ngày 29/10/2020 về phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020.

Tiếp tục phát huy lợi thế tiềm năng nguồn tài nguyên thiên nhiên ban tặng: Vừa khai thác triệt để lợi ích kinh tế từ đất đồi rừng, góp phần ổn định an sinh xã hội; vừa phát huy được giá trị môi trường sinh thái…, ngay từ những ngày đầu Xuân Tân Sửu 2021, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh đã và đang ra quân trồng cây để phủ xanh đất trống và tăng thêm màu xanh trên những cánh rừng.

Nguồn: VPO

Các tin đã đưa ngày: