Hội CCB thành phố Vĩnh Yên tích cực tham gia bảo vệ môi trường 15/05/2019

Trong những năm qua, cùng với triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội, các cấp Hội CCB thành phố Vĩnh Yên đã có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần cùng các cấp, các ngành của thành phố bảo vệ môi trường ngày càng xanh, sạch đẹp...

Diện tích trồng rừng mới tập trung tăng gần 4% 15/05/2019

Từ đầu năm đến nay, thời tiết tương đối thuận lợi, trên địa bàn tỉnh có mưa trên diện rộng kết hợp với độ ẩm trong không khí tương đối cao tạo điều kiện cho công tác trồng và chăm sóc rừng...

Phụ nữ Vĩnh Yên tích cực tham gia bảo vệ môi trường 25/04/2019

Trong những năm qua, Hội phụ nữ thành phố Vĩnh Yên đã triển khai thực hiện với nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả; tạo sự lan tỏa trong cán bộ hội viên phụ nữ tích cực tham gia bảo vệ môi trường...

Xây hệ thống thoát nước thải ở khu dân cư: Đồng thuận từ chủ trương đến việc làm 19/04/2019

Những năm qua, tỉnh đã có nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ người dân giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường. Đến nay, toàn tỉnh đã có 87/137 xã, phường được hỗ trợ cải tạo, sửa chữa và xây mới rãnh thoát nước thải với tổng chiều dài trên 200 km

Nan giải bài toán ô nhiễm môi trường trong cụm công nghiệp 01/04/2019

Theo quy hoạch, đến năm 2020, toàn tỉnh sẽ hình thành 31 CCN với diện tích hơn 574ha. Đến thời điểm hiện tại, có 15 CCN được hình thành với diện tích đã xây dựng kết cấu hạ tầng là trên140ha, bằng 93,3% diện tích đã bồi thường GPMB

Giải bài toán xử lý ô nhiễm môi trường từ rác thải khu vực nông thôn 01/04/2019

Cùng với quy hoạch các khu xử lý rác thải tập trung và bố trí các bãi rác tạm, hỗ trợ xây dựng lò đốt rác, thời gian qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ bảo vệ môi trường cho các địa phương

Sẽ hỗ trợ kinh phí cải tạo, sửa chữa hệ thống thoát nước, xử lý ô nhiễm môi trường 27/03/2019

UBND tỉnh có Đề án hỗ trợ đầu tư thí điểm giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn giai đoạn 2009-2010, Quyết định 14, Kế hoạch 3950 về việc triển khai thực hiện hỗ trợ bảo vệ môi trường nông thôn năm 2012 và giai đoạn 2013-2015.

Sẽ hỗ trợ kinh phí cải tạo, sửa chữa hệ thống thoát nước, xử lý ô nhiễm môi trường 27/03/2019

Những năm qua, tỉnh đã có nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ người dân giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường: HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 19, 27, 154 về việc hỗ trợ xây mới, sửa chữa cống rãnh thoát nước thải khu vực nông thôn...

Đề xuất bổ sung xe ô tô thân thiện môi trường được ưu đãi thuế 27/03/2019

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 122/2016/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu...

Đoàn phường Tích Sơn tổ chức ra quân vệ sinh môi trường tại vườn hoa khu dân cư số 3, TDP Vĩnh Ninh, phường Tích Sơn 25/03/2019

Sôi nổi các hoạt động thiết thực trong tháng thanh niên năm 2019, BCH Đoàn phường Tích Sơn vừa tổ chức ra quân vệ sinh môi trường tại vườn hoa khu dân cư số 3, TDP Vĩnh Ninh, phường Tích Sơn...

Các tin đã đưa ngày: