ĐÀI TRUYỀN THANH-TRUYỀN HÌNH

01/01/2016

Điện thoại: 0211.3862773
Trưởng Đài: Hoàng Khải Hoàn
Phó Trưởng Đài: Tạ Thị Hương Thư
Phó Trưởng Đài: Trần Anh Dũng

Phó Trưởng Đài: Nguyễn Minh Hằng

 

Chức năng, nhiệm vụ:

 

 

Theo Quyết định số 2701/QĐ-UBND ngày 8/8/2013 của UBND thành phố Vĩnh Yên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Vĩnh Yên:

Đài truyền thanh truyền hình thành phố Vĩnh Yên là đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố, thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của đảng bộ, chính quyền thành phố.

Đài truyền thanh truyền hình thành phố Vĩnh Yên có nhiệm vụ: Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh  trên hệ thống loa truyền thanh; Tiếp sóng các chương trình phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật; Phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát trên sóng Đài phát thanh truyền hình tỉnh; Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với đài truyền thanh xã, phường trên địa bàn; Vận hành và quản lý hạ tầng kỹ thuật Công thông tin điện tử thành phố Vĩnh Yên theo đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật; Khai thác và quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật Bảng Thông tin điện tử thành phố Vĩnh Yên theo đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật đảm bảo phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố.

 

Nguồn: Đài TT-TH

 

Các tin đã đưa ngày: