ĐỘI QUẢN LÝ TTĐT

05/06/2014

Điện thoại: 0211.3720704 
Đội trưởng: Nguyễn Anh Tuấn
Đội phó: Nguyễn Xuân Huy
Đội phó: Nguyễn Ngọc Tuấn

Đội phó: Nguyễn Thành Long

  

* Chức năng:

1. Phối hợp với các cơ quan chức năng, UBND cỏc xó, phường tăng cường kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm túc những trường hợp vi phạm về đất đai, xây dựng trên địa bàn theo quy định;

2. Phối hợp với cỏc phũng, ban chức năng của thành phố hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý những trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật;

3. Tăng cường công tác tuyên truyền và thông báo trên loa đài đối với các trường hợp vi phạm để nhân dân hiểu và có ý thức trong việc thực hiện quy chế quản lý đô thị;

4. Cập nhật các văn bản mới do Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, UBND Thành phố quy định về quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, đất đai, an toàn trật tự đô thị.

5. Triển khai các kế hoạch ra quân lập lại TTĐT được UBND thành phố phê duyệt;

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố Vĩnh Yên giao.

* Nhiệm vụ:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật  cho cán bộ và nhân dân trong công tác quản lý trật tự đô thị, nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân, từ đó hạn chế thấp nhất trường hợp vi phạm về trật tự đô thị.

2. Tuyên truyền bằng loa gắn trên ô tô, in tờ gấp tuyên truyền về luật giao thông đường bộ, các nghị định về ATGT, xây dựng.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện sai phạm trong lĩnh vực xây dựng, lấn chiếm đất đai, quản lý trật tự đô thị;

4. Phối hợp cùng Đoàn công tác liên ngành, các đơn vị chức năng của thành phố tiến hành ra quân đảm bảo trật tự đô thị và xử lý dứt điểm các đối tượng bày bán vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây mất an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên.

Ngoài ra Đội quản lý TTĐT thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố phân công.

 

Nguồn: Đội TTĐT

 

Các tin đã đưa ngày: