TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

18/05/2012

1. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
Điện thoại: 0211.3861004
Chủ tịch: Ngô Giang Thanh
Phó Chủ tịch:
Trần Thị Phượng

Phó Chủ tịch: Phan Quốc Hương2. HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ
 Điện thoại: 0211.3861003
Chủ tịch: Nguyễn Thị Thúy Bình
Phó Chủ tịch: Phan Thị Thu Hương

Phó Chủ tịch: Đỗ Thị Ngọc Hoan

Phó Chủ tịch: Đinh Thị Hồng Hạnh3. HỘI NÔNG DÂN 
Điện thoại: 0211.3861734
Chủ tịch: Nguyễn Thái Sơn
Phó Chủ tịch: Nguyễn Đức Toàn

Phó Chủ tịch: Đỗ Thị Nga

 


4. THÀNH ĐOÀN
Điện thoại: 0211.3861297
Bí thư: 
Lê Thị Bích Hòa

Phó Bí thư: Nguyễn Ngọc Tuấn

Phó Bí thư: Vũ Thị Thu Nga
5. HỘI CỰU CHIẾN BINH
 
Điện thoại: 0211.3861670
 Chủ tịch: Lê Anh Thư
 Phó Chủ tịch: Nguyễn Hữu Lực
 Phó Chủ tịch: Dương Quang Huy

Các tin đã đưa ngày: