Phường Đống Đa

10/10/2018

Trụ sở

Địa chỉ: Đường Đầm vạc,  phường Đống Đa

Điện thoại: 0211.3861950 - Email:

I. THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG

Bí thư Đảng ủy: Nguyễn Thị Mai

Điện thoại: 0211.3845530
Email:

Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Đảng ủy phường.

 

Phó Bí thư TT: Hoàng Văn Cường
Điện thoại:  0211.3845530
Email:
Lĩnh vực phụ trách: Giúp đồng chí Bí thư giải quyết các công việc hàng ngày của cấp uỷ.

 

Phó Chủ tịch HĐND phường: Đỗ Chí Tuất


  

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường: Nguyễn Ngọc Thu

Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của UBND phường.

 

Phó Chủ tịch UBND phường: Hoàng Thị Vĩnh Tuyến
Điện thoại: 0211.3861950
Email:

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách khối văn hóa - xã hội.

   

Chủ tịch UBMTTQ phường:

 

Chủ tịch Hội nông dân phường: Hoàng Văn Cường

 

Chủ tịch Hội Phụ nữ phường: Phạm Thị Đào

 

Chủ tịch Hội CCB phường: Hà Huy Liệu

 

Bí thư Đoàn Thanh niên phường:

Các tin đã đưa ngày: