Phường Khai Quang

27/04/2012

 


Trụ sở
Địa chỉ: Đường Mê Linh, phường Khai Quang
Điện thoại: 0211.6253062  - Email: 

I. THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY - -HĐND - UBND PHƯỜNG

 Bí thư: Phùng Văn Vũ

Điện thoại: 0211.3841131
Email:

Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Đảng bộ phường.

 

Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND phường: Ngô Đức Hội
Điện thoại: 0211. 3860755
Email:

Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành hoạt động của HĐND phường.

 

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường : Hà Thanh Hùng
Điện thoại: 0211.3841401
Email:
Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của UBND phường.


Phó Chủ tịch UBND phường: Nguyễn Văn Hiếu
Điện thoại: 0211.3841401
Email:

Lĩnh vực phụ trách: Kinh tế, văn hóa - xã hội
 

Các tin đã đưa ngày: