Phường Liên Bảo

27/04/2012

Trụ sở
Địa chỉ: Đường Trần Phú, phường Liên Bảo
Điện thoại: 0211.3846328 - Email: 

 

I. THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY -  HĐND - UBND PHƯỜNG

Bí thư, Chủ tịch HĐND phường: Trần Đình Tuyên

Điện thoại: 0211.3846328
Email:

Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Đảng bộ phường và HĐND phường.

 

Phó Bí thư TT: Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Điện thoại: 0211. 3846328
Email:

Lĩnh vực phụ trách: Giúp đồng chí Bí thư giải quyết các công việc hàng ngày của cấp uỷ.

 

Phó Chủ tịch HĐND phường: Lê Thị Thu Minh
Điện thoại:
Email:

 

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường: Hoàng Văn Toàn
Điện thoại: 0211. 3861312
Email:

Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của UBND phường.


 Phó Chủ tịch UBND phường: Nguyễn Thế Hùng
Điện thoại: 0211. 3710042
Email:

Lĩnh vực phụ trách: Kinh tế; văn hóa - xã hội

Các tin đã đưa ngày: