Phường Hội Hợp

27/04/2012

 


Trụ sở
Địa chỉ: Đường Trương Định, Phường Hội Hợp
Điện thoại: 0211.3867591 - Email: 

I. THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường: Nguyễn Tuấn Hải

Điện thoại: 0211.2210315
Email:

Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Đảng bộ phường.

                                Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của UBND phường.

 

Chủ tịch HĐND phường: Phạm Văn Xuân
Điện thoại:
Email:

Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành hoạt động của HĐND phường.

 

Phó Bí thư thường trực: Phùng Quang Đề
Điện thoại: 0211. 2210517
Email:

Lĩnh vực phụ trách: Giúp đồng chí bí thư giải quyết các công việc hàng ngày của cấp uỷ.

 

Phó Chủ tịch UBND phường: Phùng Mạnh Kiều
Điện thoại:
Email:

Lĩnh vực phụ trách: Giúp đồng chí Chủ tịch giải quyết một số công việc hàng ngày của UBND phường

 

 

Các tin đã đưa ngày: