Xã Thanh Trù

27/04/2020

                                         

                             Trụ Sở


                              
Địa chỉ: xã Thanh Trù - Thành phố Vĩnh Yên
                              
Điện thoại: 0211.3.846.171 - Email:

 

I. THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND XÃ:

Bí thư, Chủ tịch HĐND xã:

Điện thoại: 0211.3846.171
Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Đảng Ủy xã.

 

Phó Bí thư TT: Phùng Văn Khoa

Điện thoại: 0211.3846.171

 

Phó Chủ tịch HĐND xã: Đỗ Minh Hải
Điện thoại:
0211.3846.171

 

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã: Đỗ Đình Hưng
Điện thoại:
0211.3846.171
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trahcs chung toàn bộ hoạt động của UBND xã

 

Phó Chủ tịch UBND xã:  Phùng Thị Thuý Hiền

Điện thoại: 0211.3846.171
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách khối kinh tế; văn hoá - xã hội.

 


Các tin đã đưa ngày: