Hội đồng nhân dân thành phố Vĩnh Yên nhiệm kỳ 2016-2021

20/07/2016

 

Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà UBND, Đường Lê Lợi, phường Tích Sơn, Thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại: 0211.3861328; Email: hdnd_tpvy@vinhphuc.gov.vn

 

I. THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ NHIỆM KỲ 2016-2021

 

 

 

Chủ tịch: (Đang cập nhật)
Điện thoại: 0211.3861003
Email

Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của HĐND thành phố

 

 
 

 

 
 

Phó Chủ tịch HĐND: Nguyễn Kim Định

Điện thoại: 0211.3861328
Email: 

Lĩnh vực phụ trách: Giúp Chủ tịch HĐND thành phố giải quyết công việc hàng ngày của Thường trực HĐND TP; thay mặt Chủ tịch HĐND thành phố giải quyết công việc của Chủ tịch HĐND TP khi Chủ tịch HĐND thành phố vắng mặt, ký các văn bản khi được Chủ tịch HĐND thành phố uỷ quyền


  

 

 

 

 II. CÁC BAN CỦA HĐND THÀNH PHỐ

1. Ban Kinh tế - Xã hội

Trưởng ban:  Nguyễn Phú Bình            
Phó Trưởng ban: Nguyễn Đắc Toàn   

Ủy viên:    Nguyễn Thị Kim Chung

Ủy viên:    Nguyễn Xuân Định

Ủy viên:    Bùi Tất Thắng           

 

2. Ban Pháp chế

Trưởng ban:      Đoàn Thị Bạch Hằng          

Phó Trưởng ban: Vũ Hùng Cường

Ủy viên:              Ngô Giang Thanh

Ủy viên:              Hoàng Việt Anh

Ủy viên:              Nguyễn Tuấn Hải  

                                       

III. DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2016-2021

 

STT

Họ và Tên 

Chức vụ 

1

Hoàng Việt Anh

Bí thư Đảng ủy phường Nqoo Quyền

2

Nguyễn Văn Bính

Chủ tịch UBND phường Đồng Tâm

3

Nguyễn Phú Bình

Chánh văn phòng Thành ủy

4

Nguyễn Thị Thúy Bình

Chủ tịch Hội LHPN thành phố

5

Nguyễn Thị Kim Chung

Trưởng phòng GD&ĐT

6

Vũ Hùng Cường

Phó Ban pháp chế HĐND thành phố

7

Nguyễn Kim Định

Phó Chủ tịch HĐND thành phố

8

Nguyễn Xuân Định

Giám đốc Ban QLDAĐT&XD thành phố

9

Nguyễn Ngọc Hà

Chủ tịch UBND phường Tích Sơn

10

Trần Ngọc Hải

Phó Chủ tịch UBND thành phố

11

Nguyễn Tuấn Hải

Bí thư - Chủ tịch UBND phường Hội Hợp

12

Đoàn Thị Bạch Hằng

Trưởng Ban pháp chế HĐND thành phố

13

Đỗ Trung Hiếu

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

14  Sái Văn Nghị  Chủ tịch UBND xã Định Trung

15

Bùi Kim Quốc

 Bí thư Đảng ủy xã Thanh Trù

16

Hoàng Công Sỹ

(Đại đức Thích Giác Minh)

Trưởng Ban trị sự GHPGVN thành phố, trụ chì chùa Tích Sơn

17

Ngô Gianh Thanh  Chủ tịch LĐLĐ thành phố

18

Bùi Tất Thắng

Chủ tịch UBND phường Ngô Quyền

19

Nguyễn Tiến Thịnh Chủ tịch UBMTTQ thành phố

20

Nguyễn Đắc Toàn Phó trưởng ban KT-XH HĐND thành phố

21

Mai Xuân Tợi


Phó BQL Chợ Vĩnh Yên

22


Trần Đình Tuyên


Bí thư Đảng ủy phừng Liên Bảo

23


Vũ Thị Thu Trang


LĐHĐ văn phòng Đảng ủy xã Thanh Trù

24


Hoàng Thị Vĩnh Tuyến


Văn phòng Đảng ủy phường Đống Đa

25

Phùng Văn Vũ

Bí thư Đảng ủy phường Khai Quang

    


 

 

 

Các tin đã đưa ngày: