Thành ủy Vĩnh Yên

12/11/2020

THÀNH ỦY VĨNH YÊN  


Trụ sở
Địa chỉ:  Đường Lê Lợi, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên
Điện Thoại: 0211.3861001 - Email:
thanhuy_vinhyen@vinhphuc.gov.vn  

 

THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY, NHIỆM KỲ 2020-2025 

 

 Bí thư Thành ủy: Nguyễn Ngọc Bình

 Điện thoại: 0211.3861332

 Email:Binhnn@vinhphuc.gov.vn

 Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Thành ủy Vĩnh Yên
 

  

 

  Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND: Nguyễn Việt Phương
 
Điện thoại: 0211.3861326   Email:
 
Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của UBND thành phố.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  Phó Bí thư Thường trực: Nguyễn Hoài Nam
 
Điện thoại: 0211.3766.888
 Lĩnh vực phụ trách:

Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các Ban Đảng và phụ trách Văn phòng Thành ủy; phối hợp công tác giữa các tổ chức Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể nhân dân để tổ chức thực hiện và kiểm tra thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và của cấp ủy địa phương. Chủ trì cùng với các đồng chí Ủy viên Thường vụ phụ trách lĩnh vực công tác xử lý những việc cần có sự phối hợp của nhiều cơ quan, hoặc những việc do các đồng chí Ủy viên Thường vụ phụ trách lĩnh vực công tác, xã phường đề nghị.

Trực tiếp chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể về công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, công tác dân vận của Đảng, công tác thi đua, khen thưởng trong Đảng. Chỉ đạo việc thực hiện chế độ thông tin cho các đồng chí Thành ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ, cấp ủy cơ sở.


   CÁC BAN CHUYÊN MÔN THUỘC THÀNH ỦY
 
 

1. VĂN PHÒNG

Điện thoại: 0211.3862263
Chánh Văn phòng: Nguyễn Đăng Tạo

Phó Chánh Văn phòng: Phạm Hồng Quang
Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Hương Lan
Phó Chánh Văn phòng: Khổng Thị Bạch Kim
 

 

2. BAN TUYÊN GIÁO

Điện thoại: 0211.3861471
Trưởng ban: Đỗ Thị Ngọc Thanh
Phó Ban: Lê Thị Bích Hòa

Phó ban: Phan Thị Thu Hải

 


3. ỦY BAN KIỂM TRA

Điện thoại: 0211.3861347
Chủ nhiệm: Nguyễn Thái Châm

Phó Chủ nhiệm: Đoàn Thị Bạch Hằng

Phó Chủ nhiệm: Lăng Hồng Quân

 

 4. BAN TỔ CHỨC

Điện thoại: 0211.3862865
Trưởng ban: Đỗ Trung Hiếu

Phó ban: Hoàng Việt Anh
Phó ban: Nguyễn Xuân Chiến

 

 
5. BAN DÂN VẬN

Điện thoại: 0211.3841106
Trưởng ban: Nguyễn Thị Mai

Phó Ban: Nguyễn Thái Sơn
Phó ban: Nguyễn Thị Hạnh

Phó ban: Nguyễn Thị Thu Hà 

 

6. TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ THÀNH PHỐ

Điện thoại: 0211.3777868

Giám đốc: Đỗ Thị Ngọc Thanh

Phó Giám đốc: Phạm Thị Mai Phương

 


Các tin đã đưa ngày: