Thành ủy Vĩnh Yên

06/08/2020

THÀNH ỦY VĨNH YÊN  


Trụ sở
Địa chỉ:  Đường Lê Lợi, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên
Điện Thoại: 0211.3861001 - Email:
thanhuy_vinhyen@vinhphuc.gov.vn  

 

THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY, NHIỆM KỲ 2020-2025 

 

 Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy: Phạm Hoàng Anh

 Điện thoại: 0211.3861332

 Email:anhph@vinhphuc.gov.vn

 Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Thành ủy Vĩnh Yên

 

 

 

 

 
 

 

Phó Bí thư Thường trực: Nguyễn Hoài Nam
 
Điện thoại: 0211.3766.888
 Lĩnh vực phụ trách:

Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các Ban Đảng và phụ trách Văn phòng Thành ủy; phối hợp công tác giữa các tổ chức Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể nhân dân để tổ chức thực hiện và kiểm tra thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và của cấp ủy địa phương. Chủ trì cùng với các đồng chí Ủy viên Thường vụ phụ trách lĩnh vực công tác xử lý những việc cần có sự phối hợp của nhiều cơ quan, hoặc những việc do các đồng chí Ủy viên Thường vụ phụ trách lĩnh vực công tác, xã phường đề nghị.

Trực tiếp chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể về công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, công tác dân vận của Đảng, công tác thi đua, khen thưởng trong Đảng. Chỉ đạo việc thực hiện chế độ thông tin cho các đồng chí Thành ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ, cấp ủy cơ sở.

 

 

 

 

 

  Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND: Lương Văn Long
 
Điện thoại: 0211.3861326

 Email:
 
Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của UBND thành phố.


  

CÁC BAN CHUYÊN MÔN THUỘC THÀNH ỦY
 
 

1. VĂN PHÒNG

Điện thoại: 0211.3862263
Chánh Văn phòng: Nguyễn Phú Bình

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Hương Lan

Phó Chánh Văn phòng: Phạm Hồng Quang

  

2. BAN TUYÊN GIÁO

Điện thoại: 0211.3861471
Trưởng ban: Đỗ Thị Ngọc Thanh

Phó ban: Phạm Thị Mai Phương

Phó ban: Phan Thị Thu Hải

 


3. ỦY BAN KIỂM TRA

Điện thoại: 0211.3861347
Chủ nhiệm: Nguyễn Thái Châm

Phó Chủ nhiệm: Lăng Hồng Quân

 

 

4. BAN TỔ CHỨC

Điện thoại: 0211.3862865
Trưởng ban: Đỗ Trung Hiếu

Phó ban: Hoàng Việt Anh
Phó ban: Nguyễn Xuân Chiến

 

 
5. BAN DÂN VẬN

Điện thoại: 0211.3841106
Trưởng ban: (Đang cập nhật)
Phó ban: Nguyễn Thị Hạnh

Phó ban: Nguyễn Thị Thu Hà 

 


Các tin đã đưa ngày: