TỔ CHỨC KHÁC

16/05/2012

1. HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
Điện thoại: 0211.3860275
Chủ tịch:


2. HỘI NGƯỜI CAO TUỔI
Điện thoại: 0211.6506778
Trưởng ban đại diện:
Nguyễn Huy Ngọc
Phó trưởng ban:

3. HỘI NGƯỜI MÙ
 Điện thoại: 0211.3846876

Chủ tịch hội: Nguyễn Thị Hòa
 

4. HỘI KHUYẾN HỌC
Điện thoại: 0211.3861335

Chủ tịch: Lê Anh Tân
Phó chủ tịch TT:


5. HỘI BẢO TRỢ NGƯỜI TÀN TẬT VÀ TRẺ EM MỒ CÔI

Chủ tịch: Phùng Văn Hùng

Phó chủ tịch:

Phó chủ tịch: Phan Tiến Long

Các tin đã đưa ngày: