Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên

18/05/2012


  


Trụ sở

Địa chỉ: Đường Lê Lợi, phường Tích Sơn, Thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại: 0211.3861202; Email: ubndvinhyen@vinhphuc.gov.vn


I. THƯỜNG TRỰC UBND THÀNH PHỐ

Chủ tịch Nguyễn Minh Sơn
Điện thoại: 0211.3861326
Email:
sonnm_ubndvinhyen@vinhphuc.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của UBND thành phố.


Phó Chủ tịchThường trực Lê Đức Dũng
 
Điện thoại: 0211. 3861007
Email:
dungld_ubndvinhyen@vinhphuc.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Xây dựng cơ bản, Quản lý đô thị.


Phó Chủ tịch: Nguyễn Kim Tuấn
Điện thoại: 0211. 3861327 
Email:
tuannk_ubndvinhyen@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Kinh tế.

 

Phó Chủ tịch: Lê Anh Tân

Email: tanla-vinhyen@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Văn hóa - xã hội

 


II. THÀNH VIÊN UBND THÀNH PHỐ  

Họ và Tên 

Chức vụ 

Nguyễn Minh Sơn

Chủ tịch UBND thành phố

Lê Đức Dũng

Phó Chủ tịch TT UBND thành phố

Nguyễn Kim Tuấn
Phó Chủ tịch UBND thành phố

Lê Anh Tân

Phó Chủ tịch UBND thành phố

Trương Bá Khánh

Trưởng Công an thành phố

Phan Văn Quế

Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố

Nguyễn Đình Dần

Chánh Thanh tra

III. CÁC PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC UBND

 

1. VĂN PHÒNG HĐND, UBND THÀNH PHỐ
Chánh Văn phòng: Hoàng Đình Thuật
Điện thoại: 0211.3861599  

Phó Chánh Văn phòng: Đoàn Hồng Việt
Điện thoại: 0211.3840814   

Email: vietdh-vinhyen@vinhphuc.gov.vn

Phó chánh văn Phòng: Lê Thị Lan Phương

Điện thoại: 0211.3656118

Email: phuongltl-vinhyen@vinhphuc.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng: Đào Thị Kim Nhung
Điện thoại: 0211.37108152. PHÒNG NỘI VỤ
Điện thoại: 0211.3722145
Trưởng phòng: Phùng Văn Hùng

Email: hungpv-vinhyen@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Phạm Thị Lan Hương 

Điện thoại: 0211.3862609

Email: huongptl-vinhyen@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Nguyễn Việt Cường

Điện thoại: 0211.3722145

Email: cuongnv-vinhyen@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Phạm Thị Thu Hiền

 


3. PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Điện thoại: 0211.3861586 
Trưởng phòng: Dương Thị Hải Liên

Phó phòng: Phan Tiến Long

Email: longpt-vinhyen@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Trần Thị Thảo

Phó phòng: Phan Mạnh Hùng

 


4. PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH
Điện thoại: 0211.3861188  

Trưởng phòng: Hoàng Thị Hồng

Email: honght-vinhyen@vinhphuc.gov.vn
Phó phòng: Nguyễn thị Phương

Email: phuongnt-vinhyen@vinhphuc.gov.vn

Phó Phòng: Nguyễn Thúy Hằng

Email: hangnt-vinhyen@vinhphuc.gov.vn

Phó Phòng: Nguyễn Ngọc Thu

Email: thunn-vinhyen@vinhphuc.gov.vn

 


5. PHÒNG GIÁO DỤC
Điện thoại: 0211.3861335
Trưởng phòng: Nguyễn Thị Minh Hồng

Email: hongntm-vinhyen@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Vũ Gia Đính

Email: dinhvg-vinhyen@vinhphuc.gov.vn
Phó Phòng: Đỗ Thị Thu Hoài

Email: hoaidtt-vinhyen@vinhphuc.gov.vn

Phó Phòng: Nguyễn Đình Khôi

 

6. PHÒNG VĂN HÓA –THÔNG TIN  

Điện thoại: 0211.3862386
Trưởng phòng: Nguyễn Huy Ngọc 
Phó phòng: Hà Thanh Hùng

Phó phòng: Thiều Chí Huỳnh 

Phó phòng: Nguyễn Thị Thu Huyền

 


7. PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Điện thoại: 0211.3862861  
Trưởng phòng: Lê Học Hải  
Phó phòng: Nguyễn Thị Ngọc Phú

Phó phòng: Nguyễn Đông Giang

 


8. PHÒNG TƯ PHÁP
Điện thoại: 02113841744
Trưởng phòng: Kim Văn Thịnh
Phó phòng: Trương Thị Hồng Nhung

Phó phòng: Nguyễn Thị Hiên

Phó phòng: Nguyễn Tiến Anh9. PHÒNG KINH TẾ 
Điện thoại: 0211.3862786  
Trưởng phòng: Nguyễn Lộc
Phó phòng: Nguyễn Danh Mạnh
Phó phòng: Nguyễn Đăng Tạo

Phó phòng: Trần Đình Trọng

 


10. THANH TRA
Điện thoại: 0211.3860521  
Chánh Thanh tra: Nguyễn Đình Dần 

Phó chánh thanh tra: Nguyễn Thành San
Phó chánh thanh tra: Dương Đức Nam

Phó chánh thanh tra: Nguyễn Văn Dũng


11. PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
Điện thoại: 0211.3847591 
Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Khánh
Phó phòng: Nguyễn Thị Bích Vân

Phó phòng:  Phạm Ngọc Long

Phó phòng:  Lê Mạnh Cường

 


12.BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
Điện thoại: 0211.3840607 
Giám đốc: Nguyễn Xuân Định 
Phó Giám đốc: Vũ Hoàng Mạnh

Phó Giám đốc: Nguyễn Quốc Dân


13. PHÒNG Y TẾ
Điện thoại: 0211.3720706   
Trưởng phòng: Kiều Thiết Thụ


14. PHÒNG THỐNG KÊ
Điện thoại: 0211.3861189
Trưởng phòng: Lê Ngọc Hùng

Phó trưởng phòng: Hoàng Thị Hương


14. ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ
Điện thoại: 0211.3720704 
Đội trưởng: Nguyễn Anh Tuấn
Đội phó: Nguyễn Xuân Huy
Đội phó: Nguyễn Ngọc Tuấn


15. ĐÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH VĨNH YÊN
Điện thoại: 0211.3862773
Trưởng Đài: Hoàng Khải Hoàn
Phó Trưởng Đài: Tạ Thị Hương Thư

Phó Trưởng Đài: Trần Anh Dũng

Phó Trưởng Đài: Nguyễn Thị Minh Hằng16. BAN QUẢN LÝ CHỢ VĨNH YÊN
Điện thoại: 0211.3861979  
Trưởng ban: Đinh Văn Huệ
Phó ban: Lê Xuân Tương


17. BAN QUẢN LÝ CHỢ BẢO SƠN

Điện thoại: 0211.3840531   
Trưởng ban: Nguyễn Đắc Toàn


18. TRẠM KHUYẾN NÔNG - KHUYẾN NGƯ
Điện thoại: 0211.3717936
Trạm trưởng: Phùng Huy Hoàng

Phó Trạm Trưởng: Hà Thanh Phương

 

19. BAN BỒI THƯỜNG GPMB
Điện thoại: 0211.3711456
Trưởng Ban: Phùng Đắc Trì
Phó Ban: Trần Ngọc Quynh
Phó Ban: Nguyễn Thành Long
Phó Ban: Trần Vĩnh Dương

  
20. VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QSDĐ

Giám Đốc: Triệu Khanh
Phó Giám Đốc: Vũ Thị Kim Cúc

 

21. TT VĂN HÓA - TTTT
Điện thoại: 0211.3862386 
Giám Đốc: Vũ Hùng Cường
Phó Giám Đốc: Nguyễn Tiến Cường
Phó Giám Đốc: Nguyễn Thị Lương

Phó Giám Đốc: Hoàng Thắng

 

IV. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG THUỘC UBND THÀNH PHỐ

 Theo Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2010.  Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  của các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện,thành, thị. 

Các tin đã đưa ngày: