Quyết định 1118/QĐ-UBND: V/v điều chỉnh, bổ sung thu hồi đất để thực hiện công trình: Hạ tầng khu dân cư Đồng Mái, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên

08/05/2018

File đính kèm