Kế hoạch 77/KH-UBHND: Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án về "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ" trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2017-2027

11/05/2018

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: