Kế hoạch 78/KH-UBND: Triển khai thực hiện Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” (Gọi tắt là Đề án 939)

11/05/2018

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: