Quyết định 1452/QĐ-UBND: V/v điều chỉnh thu hồi đất và thu hồi đất bổ sung thu để thực hiện công trình...

25/05/2018

File đính kèm