Quyết định 1513/QĐ-UBND: V/v thu hồi đất để thực hiện xây dựng công trình: Xây dựng nhà văn hóa Tổ dân phố Cả tại phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên.

30/05/2018

File đính kèm