Quyết định 1588/QĐ-UBND: V/v thu hồi đất tại xã Định Trung để thực hiện công trình: Thành phần I - Khu văn hóa thể thao thành phố Vĩnh Yên (điều chỉnh, bổ sung đợt 3)

07/06/2018

File đính kèm