Quyết định 1577/QĐ-UBND: V/v thu hồi đất bổ sung để thực hiện công trình: Khu dân cư giãn dân và giao đất ở cho cán bộ quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên

08/06/2018

File đính kèm