Quyết định 1690/QĐ-UBND: V/v thu hồi đất để thực hiện công trình: Khu đất ở xen ghép đấu giá QSD đất tại lô đất CC:03 thuộc cụm kinh tế - xã hội phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên

27/06/2018

File đính kèm